Ръководство

"МБАЛ-Исперих" ЕООД се ръководи от д-р Абдулах Заргар, който е управител на лечебното заведение. 

Д-р Заргар е завършил Медицинската академия в Москва с придобита специалност по "Ортопедия и травматология". Притежава професонална квалификация за артроскопия, ендопротезиране на стави и диплом в направление "Здравен мениджмънт".

Работил и се специализирал във Великобритания, Франция, Турция и Германия.
Избран е за управител на болницата през 2013 година с решение на Общински съвет Исперих.