Обществени поръчки 2019г.-2020г.


01090-2020-0001 "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по периодични заявки" /дата на създаване на раздела 17.02.2020г./

Решение /публикувано на дата 17.02.2020г./
Обявление /публикувано на дата 17.02.2020г./
Документация /публикувана на дата 17.02.2020г./
espd-request /публикувано на дата 17.02.2020г./
Техническа спецификация/ публикувана на дата 17.02.2020г./
Образец-Техническо предложение /публикувано на дата 17.02.2020г/
Приложение към Техническо предложение /публикувано на дата 17.02.2020г./
Образец-Ценово предложение /публикувано на дата 17.02.2020г./
Приложение към Ценово предложение /публикувано на дата 17.02.2020г/
Проект на Договор /публикувано на дата 17.02.2020г./

Разяснение /публикувано на дата 24.02.2020г./
Съобщение за отваряне на ценови оферти/публикувано на дата 19.03.2020г./
Протокол №1 /публикувано на дата 31.03.2020г./
Протокол №2 /публикувано на дата 31.03.2020г./
Доклад /публикувано на дата 31.03.2020г./
Решение /публикувано на дата 31.03.2020г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на дата 14.05.2020г./
Договор и приложения /публикувано на дата 14.05.2020г./01090-2019-0002 "Доставка на медицински консумативи и материали за нуждите на „МБАЛ-Исперих” ЕООД гр.Исперих по обособени позиции" /дата на създаване на раздела 07.10.2019г./


Решение /публикувано на дата 07.10.2019г/
Обявление /публикувано на дата 07.10.2019г./
Документация /публикувана на дата 07.10.2019г/
espd-request/публикувано на дата 07.10.2019г./
Техническа спецификация/ публикувана на дата 07.10.2019г./
Образец на Техническо предложение/ публикувано на дата  07.10.2019г/
Образец на Ценово предложение /публикувано на дата  07.10.2019г./
Проект на Договор /публикувано на дата 07.10.2019г./
Образец на Заявление за участие/публикувано на дата 07.10.2019г./
Разяснение /публикувано на дата 14.10.2019г/
Съобщение за отваряне на ценови оферти /публикувано на дата  04.11.2019г/
Протокол №1/публикуван на дата 14.11.2019г./
Протокол №2 /публикуван на дата 14.11.2019г./
Решение /публикувано на дата 14.11.2019г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на дата 22.11.2019г./
Обявление за възложена поръчка/публикувано на дата 03.01.2020г./
Договор и приложения /публикувано на дата 03.01.2020г./
Договор и приложения /публикувано на дата 03.01.2020г./

Договор и приложения /публикувано на дата 03.01.2020г./
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /публикувано на дата 16.06.2021г./ 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка /публикувано на дата 16.06.2021г/
Обявление за приключване на договор за обществена поръча /публикувано на дата 16.06.2021г./