„МБАЛ-Исперих” ЕООД инвестира в медицинска апаратура и болнично обзавеждане

Водени от принципа за осигуряване на качествена здравна помощ, ръководството на „МБАЛ-Исперих” ЕООД продължава да инвестира в медицинска апаратура и болнично обзавеждане.

Наред с многобройните предизвикателства в сектор „Здравеопазване” основен проблем е и конфликтът между ограничените ресурси и постоянно увеличаващите се разходи-в резултат на нарастващи потребности и непрекъснато въвеждане на нови, все по-скъпи методи на лечение.
Задачата ни е много трудна, но не и невъзможна, когато адекватно и ефективно се управляват ограничените ресурси на болничното заведение.

Изцяло със средства на лечебното заведение са закупени:
1.BTL-4625 SMART 2-канална електротерапия с разширен набор от токове за Физиотерапия;
2.Стационарен ехограф MyLabSix за Отделение по Вътрешни болести- с диагностични възможности за кардиоехография, щитовидна жлеза и кардиоваскуларни изследвания;
3. Ехограф PHILIPS EN Visor
4. Биохимичен анализатор BS-200E с компютърна конфигурация за Клинична лаборатория;
5. ЕКГ апарат за Отделение по Вътрешни болести;
6.Инфузомат за Отделение по анестезиология и интензивно лечение -висококачествен съвременен уред за извършване на вливания на разтвори на пациенти;
7.Портативен апарат за изкуствено дишане при транспортиране на тежко болни пациенти ;
8. Перфузори- апарат, който позволява бавно и дозирано въвеждане на лекарствени средства, електролитни разтвори и средства за парентерално хранене;
9.Монитор за следене на жизнени показатели;
10.Лигашур за лапароскопски и миниинфазивни операции.
11.Автоклав- предназначен за стерилизация на опаковани, неопаковани, кухи и плътни медицински инструменти.
За комфорта на болните и улеснението на медицинските работници са закупени 28 броя болнични легла и 10 броя мултифункционални електрически болнични легла.

Лечебното заведение закупи шест нови детски легла и матраци за Отделение по "Педиатрия".
​​​​​​