Добре дошли в сайта на МБАЛ-Исперих

"Многопрофилна болница за активно лечение – Исперих" е лечебно заведение по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват следните дейности:

1. Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в лечебни заведения за извънболнична помощ по следните специалности: вътрешни болести; кардиология; гастроентерология; пулмология хирургия; детски болести; нервни болести; анестезиология и интензивно лечение; физикална терапия и рехабилитация; клинична лаборатория; клинична микробиология; образна диагностика.

2. Продължително лечение;

3. Рехабилитация;

4. Диагностика и консултации поискани от лекари от други лечебни заведения;

 

Мисия на лечебното заведение

Нашата мисия е да предоставяме качество на медицинските услуги и да се грижим с много внимание за всеки отделен пациент. Да повишаваме качеството на живот на хора с различни заболявания, а чрез това и на техните близки, като лекуваме и облекчаваме основните и свързаните с тях заболявания.