Обществени поръчки 2021 година


Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД от РС № РД-11-54/28.01.2021 г."
Линк към Решение за откриване на процедура

Покана по РС № РД-11-54/ 25.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-54/25.01.2021г. дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 01.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 17.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 17.03.2021г.
Доклад дата на качване 17.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 17.03.2021г.
Обявление за възложена поръчка с дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-55/28.01.2021г."
Линк към Решение за откриване на процедура
Линк към Обявление за поръчка

Покана по РС № РД-11-55/28.01.2021г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 02.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 18.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 18.03.2021г.
Доклад дата на качване 18.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 18.03.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 10.05.2021г.
Приложения дата на качване 10.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исеприх" ЕООД по РС № РД-11-110/01.03.2021г.."
Покана по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.
Проект на догор за доставка на лекарства по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.
Протокол дата на качване 23.04.2021г.
Доклад дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.
Обявление за възложена поръчка с дата на качване 17.06.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 17.06.2021г.
Приложения дата на качване 17.06.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 30.07.2021г.
Договор за доставка на лекарствени продукти дата на качване 30.07.2021г.
Приложения дата на качване 30.07.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-270/22.06.2020г.
Линк кър решение за откриване на процедура
Линк към обявление за поръчка

Покана по РС №РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.
Протокол с дата на качване 23.04.2021г.
Доклад с дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.
Обявление за възложена поръчка с дата на качване 27.09.2021г.
Договор дата на качване 27.09.2021г.
Приложения дата на качване 27.09.2021г. 

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-277/24.06.2020г.
Линк към решение за откриване на процедура
Линк към обявление за поръчка

Покана по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.
Протокол с дата на качване 23.04.2021г.
Доклад с дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-62/01.02.2021г.
Покана по РС №РД-11-62/01.02.2021г. с дата на качване 07.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД.11-62/01.02.2021г. с дата на качване 07.05.2021г.
Съобщение дата на качване 31.05.2021г.
Протокол дата на качване 01.06.2021г.
Протокол №2 дата на качване 01.06.2021г.
Доклад дата на качване 01.06.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 01.06.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 14.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 14.07.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 15.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 15.07.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 15.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 15.07.2021г
Обявление за възложена поръчка дата на качване 10.09.2021г.
Договор и приложения дата на качване 10.09.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-163/29.03.2021г.
Покана по РС № РД-11-163/29.03.2021г. дата на качване 07.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-163/29.03.2021г. дата на качване 07.05.2021г.
Съобщение дата на качване 31.05.2021г.
Протокол дата на качване 01.06.2021г.
Протокол №2 дата на качване 01.06.2021г.
Доклад дата на качване 01.06.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 01.06.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 27.09.2021г.
Договор дата на качване 27.09.2021г.
Приложения дата на качване 27.09.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-102/25.02.2021г.
Покана по РС № РД-11-102/25.02.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-102/25.02.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Протокол дата на качване 31.05.2021г.
Доклад дата на качване 31.05.2021г.
Решение за избор на изпълнител  дата на качване 31.05.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 15.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 15.07.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 27.09.2021г.
Договор дата на качване 27.09.2021г.
Приложения дата на качване 27.09.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-158/26.03.2021г.
Покана по РС № РД-11-158/26.03.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-158/26.03.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Протокол дата на качване 31.05.2021г.
Доклад дата на качване 31.05.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 31.05.2021г.
Обявление за възложена поръчка с дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения с дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Договор и приложения дата на качване 12.07.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 13.10.2021г.
Договор и приложения дата на качване 13.10.2021г.