Обществени поръчки 2021 година

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД от РС № РД-11-54/28.01.2021 г."

Покана по РС № РД-11-54/ 25.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-54/25.01.2021г. дата на качване 15.02.2021г.


Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-55/28.01.2021г."

Покана по РС № РД-11-55/28.01.2021г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.