Обществени поръчки 2021 година

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД от РС № РД-11-54/28.01.2021 г."

Покана по РС № РД-11-54/ 25.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-54/25.01.2021г. дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 01.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 17.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 17.03.2021г.
Доклад дата на качване 17.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 17.03.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-55/28.01.2021г."

Покана по РС № РД-11-55/28.01.2021г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 02.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 18.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 18.03.2021г.
Доклад дата на качване 18.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 18.03.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исеприх" ЕООД по РС № РД-11-110/01.03.2021г.."
Покана по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.
Проект на догор за доставка на лекарства по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-270/22.06.2020г.
Покана по РС №РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-277/24.06.2020г.
Покана по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.