Обществени поръчки 2021 година


Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени средства за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД от РС № РД-11-54/28.01.2021 г."
Линк към Решение за откриване на процедура

Покана по РС № РД-11-54/ 25.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-54/25.01.2021г. дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 01.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 17.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 17.03.2021г.
Доклад дата на качване 17.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 17.03.2021г.
Обявление за възложена поръчка с дата на качване 10.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-55/28.01.2021г."
Линк към Решение за откриване на процедура
Линк към Обявление за поръчка

Покана по РС № РД-11-55/28.01.2021г. с дата на качване 15.02.2021г.
Проект на Договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-55/28.01.2021 г. с дата на качване 15.02.2021г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти с дата на качване 02.03.2021г.
Протокол №1 дата на качване 18.03.2021г.
Протокол №2 дата на качване 18.03.2021г.
Доклад дата на качване 18.03.2021г.
Решение за избор на изпълнител дата на качване 18.03.2021г.
Обявление за възложена поръчка дата на качване 10.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исеприх" ЕООД по РС № РД-11-110/01.03.2021г.."
Покана по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.
Проект на догор за доставка на лекарства по РС №РД-11-110/01.03.2021г. с дата на качване 22.03.2021г.
Протокол дата на качване 23.04.2021г.
Доклад дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-270/22.06.2020г.
Линк кър решение за откриване на процедура
Линк към обявление за поръчка

Покана по РС №РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-270/22.06.2020г. с дата на качване 23.03.2021г.
Протокол с дата на качване 23.04.2021г.
Доклад с дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-277/24.06.2020г.
Линк към решение за откриване на процедура
Линк към обявление за поръчка

Покана по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС № РД-11-277/24.06.2020г. с дата на качване 29.03.2021г.
Протокол с дата на качване 23.04.2021г.
Доклад с дата на качване 23.04.2021г.
Решение за избор на изпълнител с дата на качване 23.04.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-62/01.02.2021г.
Покана по РС №РД-11-62/01.02.2021г. с дата на качване 07.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД.11-62/01.02.2021г. с дата на качване 07.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-163/29.03.2021г.
Покана по РС № РД-11-163/29.03.2021г. дата на качване 07.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-163/29.03.2021г. дата на качване 07.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-102/25.02.2021г.
Покана по РС № РД-11-102/25.02.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-102/25.02.2021г. дата на качване 10.05.2021г.

Вътрешен конкурентен избор с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ-Исперих" ЕООД по РС № РД-11-158/26.03.2021г.
Покана по РС № РД-11-158/26.03.2021г. дата на качване 10.05.2021г.
Проект на договор за доставка на лекарства по РС №РД-11-158/26.03.2021г. дата на качване 10.05.2021г.